UpCycle projekt Malé Karpaty

Upcycle: „Opätovne použiť originál tak, aby vznikol produkt vyššej kvality alebo hodnoty.“

Naša misia: Vytvoriť sériu vysokokvalitných zariadení v Malých Karpatoch zameraných na verejnosť, vzdelávanie, životné prostredie, cyklistiku a cestovný ruch, čo prinesie veľké výhody a obráti niečo dobré na niečo skvelé!

Projekt

Čo chceme vytvoriť?

1. Cyklotrasu Tour de Malé Karpaty

spájajúcu všetky malokarpatské obce bez autodopravy, vhodnú a bezpečnú pre rodiny s deťmi. Táto cyklotrasa zvýši v danej lokalite podnikanie, cykloturistiku, cyklistiku pre rodiny a voľný čas, pretekársku a tréningovú cyklistiku, cyklistiku v rámci cestovania do práce a škôl.

2. Lesné učebne pre environmentálne vzdelávanie a výskum šetrné k životnému prostrediu

otvorené pre študentov počas týždňa a pre verejnosť, rodinné a spoločenské aktivity počas víkendov. Výučbové a výskumné potenciály - nové pracovné miesta a výskumné iniciatívy zapájajúce verejnosť.

3. Prvotriedne “singletracks” trasy pre horskú cyklistiku (MTB) s návštevníckym centrom

navrhnuté, konštruované a udržiavané tak, aby dosiahli najvyšší štandard moderných MTB centier. Cieľ: usporiadať UCI podujatie na najvyššej úrovni, pritiahnuť väčší počet cyklo turistov a poskytnúť pre Vás najlepšie zariadenia na jazdenie v strednej Európe.

4. Lesné návštevnícke centrum

poskytne miestnej verejnosti skvelé miesto na návštevu a radosť zo vzdelávania a kurzov o všetkých aspektoch toho, čo sa deje v lese, čím sa posilnia aj väzby medzi Vami a lesnými pracovníkmi.

Prečo?

Ako?

Prostredníctvom transparentného riadenia, efektívnej komunikácie a otvorených konzultácií s verejnosťou, štátom, súkromnými podnikmi a expertnými organizáciami.

Mierime vysoko ..... citlivo

Tento projekt musí spĺňať určité štandardy na dosiahnutie pokroku:

  1. naša úzka spolupráca na základe usmernení všetkých príslušných orgánov z dôvodu minimálneho narušenia a vplyvu na životné prostredie Malých Karpát
  2. potreba miestnej verejnosti vybudovať navrhované zariadenia
  3. vybudovanie všetkých cyklotrás na dostatočne vysokej úrovni, aby prilákali medzinárodný cestovný ruch a boli vhodne na organizovanie pretekov
  4. vytvorenie a udržiavanie cyklotrás tak, aby boli všetci užívatelia v bezpečí
  5. podporenie budúcnosti cykloturizmu verejnosťou žijúcou pod Malými Karpatmi v snahe opätovne oživiť svoju oblasť prostredníctvom finančnej stimulácie – poskytnúť prostredie a zariadenia, do ktorých sa ľudia budú chcieť opätovne vracať
Next

Podporte nás

Čo chceme od vás?

UpCycle Projekt je pre malokarpatských obyvateľov a širokú verejnosť. Bez Vás to nemá význam!

Next

UpCycle

Kto sme a v čo veríme

UpCycle je občianske združenie tvorené cyklistami, starajúcimi sa o životné prostredie, do ktorého chodia. Mnohé z našich cieľov sú zamerané na zlepšenie environmentálnej výchovy, cyklistiky a cykloturistiky prostredníctvom zapojenia verejnosti.

Veríme:

Next

Pokrok

Všetky nižšie uvedené organizacie a osoby prejavili nadšenie a projektu sú pozitívne naklonené. Naším cieľom je pokračovať v stretnutiach s miestnymi samosprávami a úradníkmi z regiónu Malé Karpaty, aby sme získali ďalšiu podporu a povolenie na realizáciu projektu.

Aktívne hľadáme sponzorov, darcov a partnerov z podnikateľského sektora, ktorí by chceli financovať časť alebo celý projekt.

Nižšie sú odkazy na podobné zariadenia v iných krajinách:

Next

Kontakt

E-mail: upcycleoz@gmail.com

Build it and they will come, preserve it and your children will thank you, value it and it will reward you.

Vytvorte to a oni prídu, zachovajte to a vaše deti vám budú ďakovať, oceňte to a ono vás odmení.